Salli Serup

Salli Serup

Advokatsekretær

Ejendomshandler
Realkreditinkasso
Inkasso
Bogholderi
Ansat siden 1994
Telefon: 49 77 00 04

Email:
ss@andersen-advokater.dk