Tvangsauktioner

Hvis Du/I er interesseret i at købe en ejendom på tvangsauktion kan vi hjælpe med rådgivning omkring bud og sikkerhedsstillelse, gennemgang af salgsopstilling, møde på tvangsauktionen, berigtigelse af handlen, indhentelse af samtykkeerklæringer og udarbejdelse af transportskøde og/eller indhentelse af auktionsskøde.

Du kan se en købervejledning fra domstol.dk her.
Vejledning i brug af salgsopstilling og Justitsministeriets auktionsvilkår kan findes her.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os